Chat Facebook
Hotline: 0703.118.128
Chat Facebook
Gọi điện ngay

Lớp mầm

  • Giáo dục mầm non nhằm mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, bước đầu hình thành nhân cách và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một.
  • Hình thành và phát triển cho trẻ những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng.
  • Rèn luyện những kĩ năng cần thiết cho phù hợp với từng lứa tuổi
  • Khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng vốn có của trẻ, đặt nền tảng vững chắc cho việc học tập của trẻ ở những cấp bậc tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.

Ngôn ngữ của con đã được hoàn thiện dần, con đã nghe và trả lời đầy đủ các câu hỏi của Cô và giáo viên nước ngoài.

Nếu đây là những ngày đầu con học tại trường Mầm Non Sân Lá Cọ - Stamford Grammar thì con cũng sẽ phải tập nghe, hiểu giáo viên nước ngoài nói gì trong sự trợ giúp của cô và bạn.

Xem thêm: Lớp mầm : 3 đến 4 tuổi

Hình ảnh

DSC07763

Video

499f81785699b0c7e988

Lịch học

 school calendar 2020 2021

Go to top