HỌC PHÍ NĂM HỌC 2020 - 2021

PHÍ GHI DANH: 500,000 VNĐ, thanh toán khi đăng ký nhập học.

Phí CƠ SỞ VẬT CHẤT HÀNG NĂM: 1,000,000 vnđ

Học Phí

Chương trình Quốc Tế

Chương trình Song Ngữ

Chương trình tiếng Anh tăng cường

Tiền Ăn

Nhà Trẻ

Nguyên ngày

Nửa  ngày

 

13,800,000

10,650,000

 

9,170,000

 


6,000,000

 

1,850,000

1,850,000

Mầm

Nguyên ngày

Nửa  ngày

 

14,050,000

10,900,000

 

9,650,000

 

6,000,000

 

1,850,000

1,850,000

Chồi

Nguyên ngày

Nửa  ngày

 

14,900,000

11,670,000

 

10,320,000
6,000,000

 

 

1,850,000

1,850,000

Nguyên ngày

Nửa  ngày

 

15,100,000

11,900,000

 

10,540,000
6,000,000

 

 

1,850,000

1,850,000

Phí xe đưa đón mỗi tháng Một chiều Hai chiều
Trong vòng 3 km 1,800,000 2,100,000
Thêm 1 km   400,000   800,000
Ưu đãi cho anh/chị/em ruột Giảm  
Ưu đãi cho bé thứ hai 10%  
Ưu đãi cho bé thứ ba trở đi 12%  
Phí khác  Đơn giá/ bộ  
Đồng phục       400,000  
Đồng phục thể thao        200,000  
Ba lô        250,000  

 bIỂU PHÍ TRÊN ĐÃ TRỪ THỜI GIAN NGHĨ LỄ, TẾT.

 Học phí thanh toán ít nhất 3 tháng/lần.

 Tất cả các khoản phí được đóng đều không hoàn lại.