Chat Facebook
Hotline: 0703.118.128
Chat Facebook
Gọi điện ngay

Lớp lá

Mục tiêu chính là giúp các bé trong nhóm tuổi từ 5 đến 6 tuổi phát triển hài hòa về các mặt nhận thức, ngôn ngữ, thể chất, thẩm mỹ, tình cảm và kĩ năng xã hội, chuẩn bị cho trẻ bước sang bậc tiểu học.

Ớ lứa tuổi này không chỉ phần nhận thức, kỹ năng mà cả ngôn ngữ của trẻ cũng đã hoàn thiện.

Những khi vào phòng thư viện con lại khám phá thêm nhiều loại sách phù hợp với lứa tuổi mà con thích: sách khám phá, truyện tranh có nhiều chữ… vì con đã đọc được chữ đơn giản bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh…

Xem thêm: Lớp lá: 5 đến 6 tuổi

Hình ảnh

DSC07763

Video

499f81785699b0c7e988

Lịch học

 school calendar 2020 2021

Go to top